ENDLESS s.r.o.


je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť. V rámci obchodno-výrobného procesu zušlachťujeme obalový materiál.
Veľká produkcia je určená na balenie potravinárskych výrobkov, ale aj na hygienické produkty.
Snažíme sa pružne reagovať na potreby našich zákazníkov, čo nám umožňuje nielen kvalitné vybavenie strojového parku, ale aj flexibilita našich zamestnancov a ochota učiť a zdokonalovať svoju prácu.