Projekty

 
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
 

Výzvy

 
 

Prieskumy trhu

Záznam z prieskumu trhu: 11.10.2023
Projekt: Diverzifikácia spoločnosti ENDLESS s.r.o. na výrobu flexibilných obalov z kompostovateľných a biodegradovateľných materiálov
Kód projektu: 313012CSB8

Zobraziť PDF