Projekty

 
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
 

Výzvy

 
 

Prieskumy trhu

Záznam z prieskumu trhu: 15.11.2022
Projekt: Zavedenie inteligentných riešení do výrobného procesu spoločnosti ENDLESS s.r.o.
Kód projektu: 313012APW5

Zobraziť PDF